Dragi župljani, donosimo vam sliku rasporeda blagoslova jela.