Godine 1681. se spominje kapela u Žerjavincu posvećena Duhu Svetomu. Da bi se već 1693. spominjalo da je kapela drvena i da ima jedan oltar koji je rađen na stari način. 1720. spominje se da je kapela još drvena s dobrim krovom, a trideset godina poslije, 1757. piše se da je kapela zidana. Svetište je nadsvođeno, a sama kapela je okrenuta prema istoku. Pokrivena je šindrom. Iznutra je bijela i ima tri oltara. Glavni je oltar Duha Svetoga. Nasred oltara je slika na platnu koja prikazuje silazak Duha Svetoga na apostole. Sa strane su kipovi sv. Josipa i Zaharije. Oltar je darovao biskup Josip Branjug. Spominju se i kipovi dva anđela. Od toga oltara je izgleda samo ostala slika na platnu, a sada se sa strane nalaze Srce Isusovo i Srce Marijino. Na strani evanđelja je bio oltar sv. Mirka, to je slika na platnu, a na strani poslanice je oltar sv. Ivana Nepomuka. Danas oni ne postoje, već su druga dva oltara sv. Roka i sv. Antuna. Sakristija je već tada bila zidana i ima svod. Glavna vrata su čvrsta, a iznad njih je bio drveni tornjić i jedno zvono. Trošak gradnje je stajao 23 forinte i 14 krajcera, a troškove su podmirili žitelji ovoga kraja. Godine 1776. kapela  je cijela zidana, popođena je brušenim kamenom i osvijetljena prozorima. Da bi se kapela spasila od vlage, 1808. napravljen je novi krov, a 1811. godine je ispod kapele iskopana kripta koja isušuje kapelu. Kada je kapela promijenila titulara u sv. Antuna, nije poznato. 1861. godine Žerjavinec je imao 15 kuća sa 229 duša, a danas broji gotovo 150 kuća.

Danas je kapela svetog Antuna Padovanskog u Žerjavincu u dobrom stanju, obnovljeni su fasada i krovište no problem je vlaga u unutrašnjosti i župnik Prepeljanić se nada u skorije vrijeme riješiti i taj problem. Vađno je za spomenuti da je ova kapela spomenik kulture. Veličina kapele je oko 70m2.

 

Raspelo u Žerjavincu se nalazi na raskrižju cesta koje vode iz Zagreba prema Varaždinu i ceste za Žerjavinec s jedne strane i  za Obrež s druge strane. Raspelo je obnovljeno 1976. godine.

Otvori galeriju