Samo mjesto Šašinovec je smješteno uz potok Kašina i njegov pritok Soblinec. Spominje se da je godine 1861., Šašinovec bez Šija Vrha imao 40 kuća i od toga 15 plemićkih, a Šija Vrh je tada brojio svega ** kuće sa 47 stanovnika. Kada je točno sagrađena kapela Presvetoga Trojstva u Šašinovcu, ne može se znati, pretpostavlja se da je to bilo oko godine 1710. Najvjerovatnije da je tu bila neka drvena kapela i starija, jer na sadašnjem tornju stoji zvono na kojem je upisana godina 1643. Kapela također posjeduje prekrasnu gotičku pokaznicu (monstrancu).

Možda ne bi bila pogreškna tvrdnja da je ta drevena kapela bila prenesena iz Cerja. Naime, spominje se 1501. godine da je u Cerju bila drvena župna crkva sv. Ivana Evanđelista. Postojala je i godine 1642. za koju biskupski vizitator Vinković izvještava, da je to jedna od rijetkih crkvi u arhiđakonatu za koju bi se moglo reći da je izvana i iznutra čista. Pa kada se došlo do toga da se u Cerju napravi zidana crkva da je ova drvena prenešena u Šašinovec jer je očito bila u dobrom stanju, a s njom je najvjerovatnije prenešen sav inventar, dakle i zvono i pokaznica, jer se spominje u Šašinovcu drvena kapela već 1653. Kapela je od 17. stoljeća nosila naslov Pohoda BDM.

Sadašnja je sagrađena 1928. godine na čast Presvetom Trojstvu. 2012. godine za vrijeme župnika Prepeljanića kapela je temeljito obnovljena (novo krovište, fasada, toranj, limarija, prozori, ulazna vrata, tri elektrificirana zvona, uređen okoliš). Kapeli je potrebna obnova iznutra (bojanje). Veličina kapele je 70m2.

Otvori galeriju