U župu Soblinec spada i mjesto Obrež koje je prije pripadalo župi u Vugrovcu. To je mjesto 1861. godine imalo svega 15 stanovnika, a sada broji dvadesetak kuća sa 85 stanovnika. U tome mjestu nije bilo nikakvo vjersko obilježje do pred tri godine kada je napravljena kapelica Gospe Lurdske i sv. Franje Asiškoga. Tu su kapelu podigli Stjepan i Barica Kuzmić kao zavjetnu kapelu u znak zahvalnosti sv. Franji i Gospi Lurdskoj za sva primljena dobra i križeve. Kapela je blagoslovljena 24.10.1993. Posjeduje Raspelo u sredini i kipove sv. Franje s lijeve i Gospe Lurdske s desne strane. Same kipove je donijela Barica Kuzmić iz Asiza i Lurda. Blagoslov kapele je obavio dr. Josip Ladika. Veličina kapelice je 9m2.