Ne ograničavati Božje kraljevstvo na „malu crkvu“

Draga braćo i sestre dobar dan! U Evanđelju ove nedjelje, Isus nam progovara o odgovoru koji se daje na Božji poziv – kojeg predstavlja kralj – na sudjelovanje na svadbenoj gozbi (usp. Mt 22,v1-14). Poziv ima tri karakteristike: besplatnost, širinu, univerzalnost. Pozvanih je mnogo, ali se događa nešto iznenađujuće: nitko od njih ne pristaje sudjelovati na...

Pogledaj više

Karizma je dar od Boga, a pojedinac svoju može prepoznati samo u djelovanju unutar Crkve

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 1. listopada Draga braćo i sestre, dobar dan! Od samih početaka Gospodin je ispunjao Crkvu darovima svoga Duha, čineći je tako uvijek živom i plodnom darovima Duha Svetoga. Među tim se darovima ističu neki koji su posebno dragocjeni za izgrađivanje i hod kršćanske zajednice: riječ je o karizmama. U ovoj katehezi se želimo...

Pogledaj više

© 2014 Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Sva prava pridržana