Potvrda ili krizma

„Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.“ (Dj 8,...

Pogledaj više

Krštenje

Krštenje – temeljni sakrament Crkve! Kršćanski život temelji se na primanju prva tri sakramenta. Stoga se ti sakramenti i zovu sakramenti kršćanske inicijacije ili uvođenje u vjeru. I prije Isusa postojalo je krštenje čišćenja, pokore i obraćenja od grijeha, kakav je bio Ivanov krst na rijeci Jordanu. Isus, premda bez grijeha, iz solidarnosti...

Pogledaj više

Sakramenti

SAKRAMENTI 1. Značenje riječi sakrament: Riječ sakrament znači sveti znak. Govoriti o sakramentima znači govoriti o znakovima, još točnije, o svetim znakovima. Osim toga, upotrebljava se i riječ misterij, što bismo mogli prevesti kao tajna ili otajstvo. Zato kažemo tajna vjere. No riječju misterij želimo reći da mi u tu tajnu sve više i sve dublje ulazimo,...

Pogledaj više

© 2014 Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Sva prava pridržana