Povijest župe

Župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije - Soblinec

Kad se dijete rodi u obitelji, s njim ne započinje povijest te obitelji. Povijest njegove obitelji je započela davno prije u njegovim roditeljima i djedovima. S rođenjem započinje njegova povijest i zato je taj dan za dijete najznačajniji jer započinje njegova povijest i život na ovome svijetu.

Tako opisuje osnutak župe DEKRET O OSNUTKU ŽUPE SOBLINEC kojeg je izdao NADBIKUPSKI DUHOVNI STOL u Zagrebu 28. kolovoza 1975. godine pod brojem 1115/1975., a potpisao ga je tadašnji nadbiskup, blagopokojni Franjo kard. Kuharić. Iz ovih riječi vidimo da osnutkom ŽUPE BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U SOBLINCU nije započela i njezina povijest.

Povijest ovih krajeva, povijest sela koja su pripadala ovoj župi i samoga Soblinca seže puno dalje. Ipak najvažniji datum za sam Soblinec i sela oko njega je 1. rujna 1975. kada je ova župa osnovana. Župa Majke Božje Bezgrešne nastala je spajanjem različitih mjesta koji su se odvajali zbog pastoralnih razloga: Soblinec, Šašinovec i Šija Vrh od župe Cerje, zatim Žerjavinec iz župe Kašina, a Popovec i Obrež iz župe Vugrovec. Danas se vidi da je to bio spasonosan potez jer danas sam Soblinec broji oko 220 kuća, a još se i izgrađuje.