U nedjelju obilježili smo Dane kruha i zahvalili za radost i plodove zemlje koji su nam darovani. Upoznali smo i humanitarnu udrugu #Ruah koja pomaže djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju kao i teško oboljeloj djeci i djeci slabijeg matrijalnog stanja. Zahvaljujemo u ime udruge Ruah svima koji ste pomogli svojim prilogom. Ne zaboravimo svaki dan zahvaliti na darovima koje nam daruje Gospodin, a koji su blagoslov i nama i našim obiteljima.

Otvori galeriju